Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut biedt deskundige hulp en ondersteuning wanneer bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt bij dreigende of bestaande gezondheidsproblemen die te relateren zijn aan het functionerend bewegen. 

Fysiotherapie ondersteunt bij het in beweging komen en blijven, op een manier die past bij de invulling die de patiënt aan diens leven wilt geven. Dit gebeurt in directe interactie en samenspraak met de patiënt en diens leefomgeving. En met oog voor de samenhang met eventuele andere vraagstukken in het leven van de patiënt. Fysiotherapie is daarmee een specialistische professie met bewegend functioneren als uitgangspunt, en biedt ondersteuning op maat bij het stimuleren, hervinden, behouden en/of optimaliseren van het bewegend functioneren. 

Preventie

Het bevorderen van een gezonde leefstijl met gezond beweeggedrag is een preventieve interventie die sterk gestimuleerd wordt. Samen met andere zorgprofessionals (uit bijvoorbeeld zorg en welzijn) werken fysiotherapeuten proactief aan preventie en gezondheidsbevordering. Verschillende factoren bepalen of preventie binnen het vakgebied fysiotherapie past. Zo valt preventie pas onder het vakgebied fysiotherapie vanaf geïndiceerde preventie, met het doel van voorkomen dat beginnende klachten verergeren tot een aandoening. 

Fasen van fysiotherapeutisch behandelen

  • Intake: screening en anamnese.
  • Onderzoek: lichamelijk onderzoek en diagnostische verrichtingen.
  • Behandeling: therapeutische verrichtingen op basis van behandelplan en doelen in samenspraak met de patiënt en evaluatie hiervan.

(Bron: KNGF)

Onze specialisaties

Orthopedische revalidatie (pré- en post-operatief)

Sportletsels

Heup Knie Nek Rug en Schouder specialisatie

Medische Trainings Therapie (M.T.T.)

Flexchair

Medisch tapen

Kwaliteit

Wij zijn ingeschreven in het wettelijk BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Wij zijn lid van de beroepsorganisatie het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Zij stelt gedragregels op, de richtlijnen voor behandeling, zij zorgt voor de klachtenprocedure (wettelijk vastgesteld) en stimuleert wetenschappelijk onderzoek.
Tevens zijn wij ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Raadpleeg uw verzekeringspolis (aanvullende) i.v.m. de vergoeding van de behandelingen.