Fysiotherapie

Orthopedische revalidatie (pré- en post-operatief)

Sportletsels

Heup Knie Nek Rug en Schouder specialisatie

Medische Trainings Therapie (M.T.T.)

Flexchair

Medisch tapen

Kwaliteit

Wij zijn ingeschreven in het wettelijk BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Wij zijn lid van de beroepsorganisatie het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Zij stelt gedragregels op, de richtlijnen voor behandeling, zij zorgt voor de klachtenprocedure (wettelijk vastgesteld) en stimuleert wetenschappelijk onderzoek.
Tevens zijn wij ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Raadpleeg uw verzekeringspolis (aanvullende) i.v.m. de vergoeding van de behandelingen.